Rørlegger bedrift

Rørlegger for industri og bedrift

Våre kompetente og erfarne fagfolk har gjennom mange år utført ulike oppdrag på større kontorbygg- og industriprosjekt. Vi har også god erfaring med utbygging i det offentlige, som skuler, aldersheimer osv.
Vi har god erfaring og brei kompetanse innen:

  • VA-anlegg
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Prosessanlegg
  • Sprinkleranlegg

Sanitær – Varme – Sprinkling

Vi leverer både totale og delte tekniske entrepriser saman med byggherre eller utbyggjer. Vi arbeider kun saman med seriøse aktører slik at byggjeprosessen blir utført på beste vis for byggherre.
Vi gjennomfører våre prosjekter med fokus på trygg hms, god kommunikasjon med alle involverte, tett oppfølgjing av vår prosjektleiar og bas.
Vi prosjekterer og gjennomfører alt innan sanitær, sprinkleranlegg og varme, og tar på oss både nybygg og rehabilitering av alt frå einebustader til større bustadblokker.

Vedlikehald – installasjoner – befaring

Vår serviceavdeling består av dyktige fagfolk med velutstyrte servicebiler klare for oppdrag på kort varsel.Vi utfører dei fleste typer serviceoppdrag:

  • Utskifting og vedlikehald av varmtvannsbereder, toalett, servant- eller dusjbatterier, røyr og avløp i din bustad.
  • Montering og installasjon av VVS-produkter kjøpt lokalt hjå oss
  • Befaring i samband med prisoverslag for utbetringer, oppussing osv.

For service på større anlegg kan du ta kontakt med Prosjektavdelinga

REFERANSE PÅ UTFØRTE JOBBER FOR INDUSTRI OG BEDRIFT