Service

Vedlikehald – installasjoner – befaring

Vår serviceavdeling består av dyktige fagfolk med velutstyrte servicebiler klare for oppdrag på kort varsel.

Vi utfører dei fleste typer serviceoppdrag:

  • Utskifting og vedlikehald av varmtvannsbereder, toalett, servant- eller dusjbatterier, røyr og avløp i din bustad.
  • Montering og installasjon av VVS-produkter kjøpt lokalt hjå oss
  • Befaring i samband med prisoverslag for utbetringer, oppussing osv.

For service på større anlegg kan du ta kontakt med Prosjektavdelinga

Vi har levert røyrleggjartenester til kunder i Nordhordland sidan 1967
Vi ser på oss sjølv som ein trygg samarbeidspartnar på både små og store prosjekt