Baderom
Kjøkken og vaskerom
Fliser
Varme og varmtvatn
Inneklima og utemiljø

Vi har levert røyrleggjartenester til kunder i Nordhordland sidan 1967
Vi ser på oss sjølv som ein trygg samarbeidspartnar på både små og store prosjekt